Sunday, 8 May 2011

Teknologi tenaga nuklear diMalaysia.Relevenkah?

tenaga nukler didefinifikan sebagai tenaga yang mengikat sesuatu atom yang terbebas melalui tindaklbalas nuklear seperti pembelahaon @ pelakuran nuklear,pereputan radioaktif.Tenaga ini dihasilkan dari reaksi nuklear yang terkawal. loji nuklear menggunakan kaedah reaksi pembelahan berantai yg menyebab pembelahan nukleus seterusnya membebaskn neutron,gamma photon & >200milllion electron volt tenaga untuk setip process pembelahan & tenaga ini dalam bentuk haba.haba ini memanaskan air kemudian menggerakkan tubin menghasilkan elektrik.Dalam pengurusan tenaga nuklear key penting yang perlu diberi perhatian adalah SAFE & EFFECTIVE.Bahan utama yang diguna adalah Uranium dimana penguraian yang dilakukan dengan selamat akan menghasilkan tenaga elektrik yang mana kaedah ini lebih efektif daripada process pembakran api fosil yang menambah kadar karbon dalam udara.Aspek pengurusan sisa radioaktif perlu diambil perhatiaon kerana keradiaktifannya bertahan sehingga beribu tahun lamanya & sisa buangan ini tidak sama seperti kilang2 kitar semula,atau buang kedalam sungai.apa yang kita concern disini bukan sahaja bagaimana @ berapa banyak tenaga nuklear dapat dihasilkan tetapi kesan dari loji itu sendiri sama ada dri segi operasi harian atau pun kemalangan atau pun kemalangan yang berlaku dalam loji itu sendiri.
Adakah aspek pelepasan radioaktif ini ketika operator mengendalikan bahan nuklear semasa pengisian semula dan proses pembuangan sisa.. mengakibatkan atau menjejaskan persekitaran..?
---> ya kedua-duanya.kesannnya tidak terhad kepada persekitaran malah kepada manusia yang juga melibatkan masa depan generasi kita.
Malaysia bukan dalam lingkaran "ring of fire' tidak seperti negara jepun yg mengalami retakan platonik dan megakibatkan gempa bumi serta tsunami..yg merosakan reaktor nuklear.
--> ya Malaysia not listed in ring of fire. kemalangan yang dinyatakan disini tidak merujuk kepada bencana alam.tetapi ia boleh terjadi disebabkan kecuaian manusia,kerosakan teknikal dsb.kemalangan yang dinyatakan disini tidak merujuk kepada bencana alam.
Adakah tenaga Nuklear mmng sukar utuk dikawal selia keselamatanya.? dan adakah malaysia akan menghadapi risiko jika mengunakannya..?
-->seperti yang dinyatakan diatas pengurusan tenaga nuclear mesti SAFE & EFFECTIVE.aspek keselamatan semasa pengendalian,penyimpanan,pemprosesan mestilah mematuhi standard yang telah ditetapkan. Setiap tahap pengendalian bahan radiaktif mesti dilihat sebagai sesuatu yang berisiko tinggi.
Dalam penggunaan teknologi nuclear ada 2 persoalan yang kita sering tanyakan iaitu keselamatan @ keperluan atau keduanya?keselamatan mendahului keperluan.sekiranya Malaysia memberi jaminan keselamatan penggunaan tenaga ini maka rakyat Malaysia pasti bersetuju dengn cadangan ini..
Di Malaysia sendiri telah mempunyai  kepakaran dalam bidang tenaga nuklear. Kesemua tenaga pakar ini dikelola oleh pihak Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) dan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA).Tambahan pula, mengikut perangkaan yang dibuat oleh pihak Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah mewujudkan 900 siswazah, sarjana dan lulusan Ph.D dalam bidang nuklear dengan 95% daripadda mereka bertugas dalam negeri dalam pelbagai sektor. Kepakaran dan latihan yang mereka lalui akan digunakan bagi menjayakan rancangan NPP (nuclear power plant) negara. Apa yang diharapkan kepakaran yang ada dimalaysia ini dapat menjalankan kajian yang lebih mendalam sebelum membanguunkan teknologi ini. Kita bukan hanya perlu fikirkan kesan 2-3 tahun akan datang tetapi kesan jangka panjang hayat sesuatu bahan radioaktif itu sendiri yang mana bertahan ratusan ribu lamanya. Seperti sumpahan mahsuri yang memakan masa 7 keturunan dimana saat menunggu penghabisan sumpahan pelbagai bala yang menimpa begitu bahan radiaoaktif ini perlu dipandang lebih jauh dari itu.
Kita boleh gunakan tenaga alternative yang lebih selamat & effective seperti janakuasa hidro ataupun tenaga solar @ tenaga biojisim yang tentunya menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia kini & selamanya.Di Malaysia sendiri telah menggunakan teknologi nuclear berskala kecil seperti  :
1)      Radiologi diagnosis : Menggunakan  imbasan seperty X-ray,resonan magnetic nuclear(NMR) untuk mengesan penyakit.
2)      Pencegah kuman/microb : Sinaran gamma pula digunakan untuk sterility(menghalang pembiakan mikrob) keatas  peralatan perubatan yang diimplant dalam tubuh manusia untuk jangka hayat tertentu @ sepanjang hayat.
3)      Rdioterapi : Teknik merawat kanser dengan membunuh sel2 kanser
Kesimpulannya, Malaysia juga mempunyai kepakaran dan berpontensi untuk mewujudkan prasarana yang hebat dalam ilmu tenaga nuclear yang ada kini.


No comments:

Post a Comment